Jaarverslag 2018


Welkom

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Werkplein Drentsche Aa. In dit jaarverslag laten wij u zien welke toegevoegde waarde wij het afgelopen jaar hebben gehad voor de inwoners van de Drentsche Aa gemeenten op het gebied van werk en inkomen. Ook nemen wij u mee in onze routes en de projecten die wij het afgelopen jaar zijn gestart en welke successen wij op inwonersniveau hebben behaald. In de financiële paragraaf geven wij u inzicht waar wij de middelen aan uit hebben gegeven. Dit jaarverslag vertelt ons verhaal over hoe wij de Participatiewet uitvoeren voor de Drentsche Aa gemeenten, waarbij wij rekening houden met de informatie die nodig is om beleid te maken en bij te sturen.

Het gaat goed in Nederland

De Nederlandse economie bloeit. De economische groei bedroeg 2,8% in 2018 en naar verwachting 2,6% in 2019. Daarmee houdt de hoogconjunctuur aan. De werkloosheid zal naar verwachting nog wat verder dalen, tot het historisch lage niveau van 3,5% in 2019. Voor 2018 werd in de Macro Economische Verkenningen voorspeld dat het bijstandsvolume in Nederland zou afnemen tot 405.000. Dit is niet uitgekomen. Eind 2018 waren nog 415.000 inwoners afhankelijk van een bijstandsuitkering. De verwachting is dat in 2019 de afname tot 405.000 bijstandsgerechtigden wel zal plaatsvinden.

Minder cliënten in de bijstand

Ons bestand is zeer dynamisch. In 2018 zijn 1.203 cliënten onafhankelijk geworden van de uitkering en zijn 1.103 cliënten ingestroomd. Eind 2018 hadden wij 3.004 cliënten met een bijstandsuitkering. Van deze cliënten zijn ongeveer 1500 arbeidsongeschikt. Voor hen is een plek op de arbeidsmarkt niet realistisch maar zij zijn actief op, of werken toe naar een vrijwilligersfunctie, mantelzorger of andere participatieactiviteiten.  

Het aantal bijstandscliënten is 2,5% minder dan in 2017. Met deze daling volgen wij de landelijke trend van een lichte daling van bijstandsgerechtigden. De daling zien wij overigens vooral bij cliënten uit Assen en Tynaarlo en in mindere mate voor cliënten uit Aa en Hunze. Meer over de cliëntontwikkeling kunt u lezen in het 'Cliëntenoverzicht' en het 'Uitkeringenoverzicht'.

Meer cliënten met grotere afstand tot de arbeidsmarkt

Inwoners met een geringe afstand tot de arbeidsmarkt komen door de goede economische omstandigheden relatief eenvoudig aan het werk. Inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben daarentegen steeds intensievere begeleiding nodig. De doelgroep met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen blijft toenemen. Toch weten wij met goede initiatieven en samenwerking met werkgevers en andere partijen om ons heen successen te behalen. Zo staat de stand van gerealiseerde afspraakbanen eind 2018 maar liefst op 99. 

Werkfestival groot succes

Op 31 oktober 2018 vond het Werkfestival plaats op het oude Suikerunie-terrein in Groningen. Niet zomaar een banenmarkt, maar een banenmarkt in festivalsfeer om werkzoekenden kansen te bieden, kansrijke beroepen onder de aandacht te brengen en in gesprek te gaan met werkgevers. Ruim 11.000 werkzoekenden zijn daar in contact gekomen met ruim 300 werkgevers. Wij waren daar met onze coaches en consulenten aanwezig en hebben werkzoekenden en werkgevers echt in de spotlights gezet. Naast de 4.600 vervolgafspraken heeft het Werkfestival voor meer dan 100 bezoekers direct een baan opgeleverd. Natuurlijk zijn dit nog lang niet alle matches die tot stand zijn gekomen, de komende maanden zal daar een goed beeld van de opbrengst gaan ontstaan.

iWerk klaar voor de start

Het afgelopen jaar heeft bijna volledig in het teken gestaan van de voorbereidingen op de invlechting met Alescon-Noord. Aan de hand van een implementatielijst zijn diverse werkgroepen voortvarend aan de slag geweest om toe te werken naar één organisatie voor de uitvoering van de Participatiewet. Dit was een mooi en leerzaam proces. Meer hierover kunt u lezen onder 'Organisatie'.

 

Financiën

Op totaalniveau valt de eigen bijdrage van de drie gemeenten € 1,7 miljoen hoger uit dan begroot. Dit hebben we in bestuursrapportage II uitgebreid toegelicht. De oorzaak ligt bijna volledig in het lagere budget op de Uitkeringen Participatiewet van de gemeente Assen. Een uitgebreide toelichting op onze baten en lasten kunt u lezen in het onderdeel Financieel.

 

Opbouw van het jaarverslag

In onze routes Onderwijs, Werknemer, Ondernemer en Vrijwilliger leest u wat wij voor onze inwoners doen en noemen wij specifieke praktijkvoorbeelden. In het Cliëntenoverzicht vindt u het aantal inwoners waar wij diensten aan verlenen (standcijfer 31 december 2018). Onder Uitkeren leest u wat wij doen als het gaat om inkomensondersteuning zoals een uitkering, bijzondere bijstand en meedoen regelingen. In het Uitkeringsoverzicht ziet u de stand van zaken voor wat betreft de aantallen uitkeringen. Ook de in- en uitstroom vindt u hier, evenals de samenstelling van het uitkeringenbestand. Onder Financieel ziet u het financiële overzicht en de verplichte onderdelen vindt u bij Verantwoording. Wat wij als organisatie hebben gedaan in 2018 staat onder 'Organisatie'.

Nog vragen

Mocht u na het lezen van ons jaarverslag behoefte hebben om nader kennis te maken met Werkplein Drentsche Aa of wilt u meer informatie over een bepaald thema, dan bent u uiteraard van harte welkom. Neem vooral contact met ons op.

De directie van Werkplein Drentsche Aa wenst u veel leesplezier!

Navigeren door dit jaarverslag

U klikt links in het menu op het onderdeel waar u meer over wilt weten. U leest het item door met uw muis of navigatiepijltjes op uw toetsenbord naar beneden te scrollen. Op veel pagina’s komt u “links” tegen die verwijzen naar meer informatie over een bepaald onderwerp. Als u de link aanklikt komt u vanzelf op de betreffende internetpagina. U kunt steeds vanuit iedere pagina naar andere onderdelen navigeren door in het menu te klikken. Voor een print gebruikt u de button: "Afdrukken".