Uitkeringenoverzicht

Hieronder vindt u het uitkeringenoverzicht van Werkplein Drentsche Aa. Hier ziet u de instroom en de uitstroom over heel 2017. Onder de detailbuttons wordt de in- en uitstroom onderverdeeld naar onze routes getoond. Daaronder vindt u het standcijfer van het aantal uitkeringen (inclusief BBZ) op 31 december 2017. 

In de buttons onderin worden details getoond over de ontwikkeling van het aantal uitkeringen, het gemiddeld aantal verstrekte uitkeringen, de Benchmark van Divosa en de huishoudsamenstelling per 31 december 2017.

Instroom
1305
Uitstroom
1300
Aantal uitkeringen
0