Route zorg

Deze route is voor cliënten die niet kunnen participeren. Veelal gaat het om cliënten met een zak- en kleedgelduitkering die in een instelling verblijven of cliënten met ernstige psychische en/of lichamelijke beperkingen. Zij ontvangen een uitkering en minimaregelingen die van toepassing zijn. Cliënten met multiproblematiek worden persoonlijk overgedragen aan de gespecialiseerde organisaties. Wij werken hiervoor intensief samen met diverse zorginstellingen in ons werkgebied. Wij detecteren zorg, verwijzen goed door en zijn actief in het OGGZ-netwerk.

Cliënten met psychische nood

Van de mensen met een uitkering ontvangt gemiddeld 31% psychische zorg, van de mensen die werken of naar school gaan krijgt 10% psychische zorg. Daarom is het belangrijk dat wij samenwerken met de GGZ. Om de samenwerking verder te verbeteren zijn middelen beschikbaar gesteld door het Rijk. De geldstroom loopt via de arbeidsmarktregio.

Wij hebben ons ingespannen in de arbeidsmarktregio om subsidie te krijgen en dit is gelukt. Met de subsidie wordt een kwartiermaker aangesteld die in de komende twee jaren de werkvelden dichter bij elkaar brengt en zal adviseren over een aanpak. In de pilot met de GGZ hebben wij een prima start gemaakt. 

Met UWV en GGZ onderzoeken wij of het mogelijk is één toegang te vormen voor de doelgroep. Wij vinden elkaar goed in deze samenwerking. Alleen de regels rondom bescherming van persoonsgegevens stellen ons wel eens voor extra uitdagingen.