Route zorg

Sommige cliënten kunnen niet participeren en zijn aangewezen op zorg. Veelal gaat het om cliënten met een zak- en kleedgelduitkering die in een instelling verblijven of cliënten met ernstige psychische en/of lichamelijke beperkingen. Zij ontvangen een uitkering en minimaregelingen die van toepassing zijn. Cliënten met multi problematiek worden persoonlijk overgedragen naar de (brede) toegang. Wij erken daarbij samen met diverse zorginstellingen in ons werkgebied. Wij detecteren zorg, verwijzen goed door en zijn actief in het OGGZ-netwerk.

Psychisch kwetsbaar is zo gek nog niet

Op dit moment is het (nog) de trend om mensen die in behandeling zijn via het GGZ niet te activeren, zodat zij zich volledig kunnen concentreren op hun behandeling. Dit kan tot gevolg hebben dat zij langdurig een beroep doen op een bijstandsuitkering. In 2016 is daarom landelijk gestart met de IPS methodiek (Individueel Plaatsen en Steunen). Deze wetenschappelijk bewezen methodiek is overgenomen door UWV. In navolging hiervan zijn wij een gelijksoortige pilot gestart. Wij zien namelijk steeds meer psychisch kwetsbare cliënten, vooral binnen de nieuwe doelgroepen van de Participatiewet. Vanuit deze pilot ondersteunen wij direct cliënten die worden opgenomen vanwege een ernstige psychische aandoening bij de terug naar de arbeidsmarkt. Deze aanvulling op de behandeling werkt erg goed. Cliënten herstellen sneller als zij naast de behandeling bezig zijn met werk. De pilot heeft in 2016 3 gerealiseerde afspraakbanen opgeleverd.