Route werknemer

In die gevallen dat een uitkering wel noodzakelijk is en de cliënt kan binnen twee jaar aan het werk, zetten wij de route werknemer in. Na het indienen van een aanvraag voor een uitkering nodigen wij de cliënt zo snel mogelijk uit voor een intakebijeenkomst. Als uit de intake naar voren komt dat route werknemer de juiste is, vindt een verdiepingsslag plaats naar de meest geschikte branche. Een grote groep kan direct aan het werk, al of niet met hulp en al of niet met (structurele) subsidie. 

Het succesvol plaatsen van werknemers kan alleen als wij de werkgevers goed kennen. Het gaat om relatieopbouw inclusief het beheer daarop, acquisitie, matching, plaatsing, subsidieverstrekking en nazorg. Hiervoor zetten wij ons accountmanagersteam in. Zij kennen de arbeidsmarkt, hebben zicht op vacatures en kennen de mogelijkheden om bij werkgevers werk te genereren. Zij zorgen voor voldoende mogelijkheden door partnerschappen aan te gaan met bedrijven en sociale ondernemingen en het team zorgt voor aanvullende vormen van werk waar dat nodig is, ook over de landsgrens.

Prestatieafspraken
Van de cliënten waarvan de inschatting is dat zij binnen twee jaar aan het werk kunnen zorgt WPDA dat men 100% intensieve dienstverlening krijgt. Van deze groep is 80% binnen twee jaar aan het werk. 

Ten opzichte van de laatste bestuursrapportage hebben wij deze prestatie nu op een andere wijze gemeten. Wij hebben de vergelijkingsgroep genomen uit de periode van 1 januari van 2014 t/m 31 december 2014. Iedereen die in deze periode is ingestroomd heeft in 2016 twee jaar een uitkering. Over deze periode zien wij een instroom van 1318 cliënten en een uitstroom van 1104 cliënten. Dit betekent dat 83,76% binnen twee jaar is uitgestroomd naar werk.

Statushouders

Statushouders, dit zijn inwoners met een verblijfsvergunning, kregen dit jaar zowel landelijk als lokaal veel aandacht. Zo is landelijk afgesproken dat statushouders zo snel mogelijk zelfstandig, volwaardig en gezond aan het werk kunnen, naar school gaan of op een andere manier een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Lokale aandacht geven wij door het project “Goede Start”. Binnen dit project hebben wij onderzocht hoe kansrijke statushouders richting betaald werk of een opleiding gecoacht kunnen worden. Wij monitoren de uitkomsten van dit project. In november schreven wij een Themabrief over dit onderwerp en de resultaten van het project.  

Werkontwikkelplek (WOP)

Een werkontwikkelplek is een plek in een bedrijfsmatige omgeving waar cliënten aan de slag gaan met de ontwikkeling van hun vaardigheden en de verbetering van hun loonwaarde. De werkontwikkelplek is onderdeel van onze werkwijze binnen de route werknemer. Wij hebben werkontwikkelplekken bij reguliere bedrijven, maar ook bij Alescon en Werkpunt. In alle gevallen moeten onze cliënten hun vaardigheden en verdienvermogen verder ontwikkelen en zo hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. In 2016 hebben wij 141 werkontwikkelplekken ingezet.

Samen met Van der Valk Hotel Assen bieden wij een “werk ontwikkelt” omgeving aan. Hotel Assen heeft 2 hectare grond ingericht als moestuin met als doel het telen van biologische groenten en kruiden die gebruikt kunnen worden voor eigen keuken. Cliënten die deelnemen, worden betrokken bij het gehele project. Dus vanaf het zaaien en planten tot en met het oogsten en het gereedmaken voor consumptie.

“Buiten werken” blijkt een prima omgeving om werkritme op te doen, te behouden of om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Succes workshop sollicitatietraining

Al een paar jaar werken wij met de sollicitatietraining Jobhunt. In 2016 hebben wij Jobhunt geëvalueerd. Onderzocht is hoe de deelnemers, onze cliënten, deze workshop ervaren. Dit is  positief. Complimenten voor de trainers en de inhoud van de workshop wordt als “goed" beoordeeld. De meesten vonden de workshop nuttig en gaven aan veel geleerd te hebben. Wij gaan daarom door met het geven van deze workshop. De door de deelnemers aangedragen verbeterpunten, zoals het gebruik van sociale media, nemen wij mee in de verder ontwikkeling van Jobhunt.  

Social Return on Investment (SROI)

SROI afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de participatie van cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt. SROI is verplicht bij aanbestedingen. Door deze afspraken vinden werkzoekenden de weg naar de arbeidsmarkt. Opdrachtnemers zijn overwegend positief. De werkzaamheden rondom het stationsgebied in de gemeente Assen dragen positief bij aan de SROI invulling. De autotunnel, het Rolderdek en de stadsboulevard zijn enkele voorbeelden. Eén van de uitvoerende partijen (BAM) heeft zich in de afgelopen periode naast het openstellen van vacatures ook gericht op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in de vorm van gastcolleges en workshops. Het doel is jongeren te motiveren voor een baan in de civiele techniek. Wij hebben 18 inwoners geplaatst door SROI in te zetten.

Creatief uit de bijstand

Platform 31 is een landelijke kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio. Zij verbindt beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komt tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. In november 2016 hebben zij via een artikel bijzondere aandacht besteed aan de manier waarop wij binnen Werkplein Drentsche Aa cliënten aan het werk helpen. Meer informatie: klik hier

Pilot 8TING

Eind 2016 zijn wij gestart met een pilot vanuit Werk in Zicht om werkzoekenden op een digitale en interactieve manier nog meer aandacht te geven. Het doel van de pilot, die tot 1 augustus 2017 duurt, is om te onderzoeken of dit instrument geschikt is om verder uit te rollen in onze arbeidsmarktregio.

Het instrument heet 8TING en is (psychologisch) wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd door de Technische Universiteit Twente. De focus ligt op het continu motiveren van deelnemers om actief te zijn en te blijven. Dit gebeurt door het uitvoeren van opdrachten, het maken van tests, het toesturen van vacatures, het wijzen op afspraken (herinnering via SMS) en nog veel meer. 8TING is voor alle cliënten te gebruiken.

In de pilot hebben wij gekozen voor onze cliënten uit het team Bouw, Industrie, Logistiek en Techniek. Deze cliënten doorlopen het programma onder begeleiding van hun coaches. Nu al blijkt dat onze werkmethodiek bijna naadloos aansluit op het instrument.

Wij gaan er vanuit dat 8TING een positief effect heeft op de uitstroomcijfers, de motivatie van de werkzoekende en de werkzaamheden van werkcoaches.