Route Onderwijs

Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is erg belangrijk. Cliënten met een startkwalificatie begeleiden wij naar werk. Bovendien helpen wij voorkomen dat jonge cliënten uitvallen op school. Als zij toch uitvallen, begeleiden wij hen weer terug gaan naar school. De “kwetsbaren” binnen deze groep geven wij goede begeleiding. Dit doen wij onder andere door hen te beoordelen op geschiktheid voor een afspraakbaan. Als dat zo is zorgen wij dat ze in beeld komen bij werkgevers. Voor de overige cliënten geldt dat zij via om- en bijscholing structureel uitstromen naar de arbeidsmarkt. Wij werken op al deze vlakken nauw samen met de onderwijspartijen in de Drentsche Aa gemeenten. Vooral cliënten jonger dan 27 jaar maken gebruik van de route onderwijs.  

Prestatieafspraken

Van de cliënten die behoren tot de doelgroep “Jongeren” en geen startkwalificatie hebben, zorgt WPDA dat 75% binnen een jaar weer een opleiding volgt. Onze score voor dit jaar is 86%.

We hebben de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt gestimuleerd voor jongeren die kwetsbaar zijn en een steun in de rug nodig hebben. Dit sluit aan op de gerichte (regionale) aanpak om jeugdwerkloosheid tegen te gaan vanuit de arbeidsmarkt regio. Wij hebben ingezet op een goede samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs om deze steun te kunnen bieden. Verbinding vindt plaats binnen Navigator, de Werkschool, Gilde-leren en Vouchers. 

 

Prestatieafspraak

Het aantal inwoners met een arbeidsbeperking dat minder dan 100% verdiencapaciteit heeft en werkzaam is binnen het reguliere bedrijfsleven neemt elk jaar met 5% toe.

In dit jaar hebben wij 29 afspraakbanen gerealiseerd. Lees hier de Factsheet arbeidsmarkt monitor

WPDA werkt samen met werkgevers om minimaal het relatieve aandeel van de landelijke banenafspaak voor de Drentsche Aa-regio te realiseren.

In 2016 hebben wij gezamenlijk binnen onze arbeidsmarktregio meer dan het relatieve aandeel van de landelijke Banenafspraak gehaald en dat is een mooi resultaat. Ook deze informatie is terug te lezen in de Factsheet arbeidsmarkt monitor.

Afspraakbanen

In 2015 zijn wij actief begonnen met het werven van afspraakbanen bij werkgevers. De start was zoals verwacht moeilijk, ook werkgevers moesten wennen aan deze nieuwe doelgroep en dat had tijd nodig. Vanaf 2016 is het beeld positief. Wij krijgen steeds meer vraag naar en kansen voor cliënten die in aanmerking komen voor een afspraakbaan. Wij brengen de mogelijkheden van afspraakbanen natuurlijk bij al onze werkgevers voortdurend onder de aandacht. Wij organiseren daarnaast onder andere samen met Noorderlink netwerkbijeenkomsten. Het is immers belangrijk om grote groepen werkgevers te informeren over de mogelijkheden rondom de inzet van afspraakbanen. Wij plegen gericht acquisitie bij profit en non-profit werkgevers. In onze regio werken wij samen binnen Werk in Zicht.

Om onze cliënten goed te begeleiden en werkgevers goed te informeren hebben wij twee jobcoaches aangesteld. Zij begeleiden cliënten die een afspraakbaan hebben op hun werkplek. Voor jongeren die tot de doelgroep voor afspraakbanen behoren hebben wij een speciale actie ingezet. De netwerken rondom de PRO-VSO scholen die er voorheen waren tussen UWV en Mee Drenthe, zijn door UWV warm aan ons overgedragen. Rondom de PRO-VSO scholen hebben wij een sluitende aanpak ontwikkeld. Jongeren die ondersteuning nodig hebben krijgen deze van ons. Ook als zij nog geen 18 jaar zijn (wat vaak het geval is) worden ze doorgeleid naar een afspraakbaan of beschut werk. Jongeren die worden afgewezen voor de Wajong komen direct bij ons terecht.

Item RTV Drenthe over afspraakbanen  

RTV Drenthe heeft ook een item uitgezonden over de afspraakbanen. De uitzending vindt u hier.