Route ondernemer

De dienstverlening aan ondernemers wordt verleend vanuit De Drentse Zaak. Startende, gevestigde en deeltijd ondernemers met of zonder financiële ondersteuning worden begeleid in het opzetten of doorstarten van hun onderneming. Doel is om uiteindelijk zonder uitkering een eigen onderneming succesvol te runnen. Voor meer informatie over de Drentse Zaak, klik dan hier.

Prestatieafspraken
De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat 40% van de potentiële starters vanuit een uitkeringssituatie succesvol is.

In het jaar 2016 hebben wij 35 starters begeleid. De groep starters krijgt maximaal 36 maanden een uitkering en begeleiding vanuit de Drentse zaak. Hieruit vloeit dat deze verantwoordingsperiode te kort is om concrete uitspraken te doen over de behaalde resultaten. De prestatieovereenkomst is geldig vanaf 1 januari 2016. Deze groep blijven wij maximaal 36 maanden monitoren om daarna de balans op te kunnen maken.

De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat 65% van de gevestigde ondernemers die zich melden een succesvolle doorstart maakt.

Dit jaar zijn 48 gevestigde ondernemers begeleid. Zij ontvangen maximaal 12 maanden een uitkering in het kader van het Bbz2004 en/of een bedrijfskrediet. Uitstroom vindt plaats vanaf 1 januari 2017 ondanks dat de prestatieovereenkomst geldig is vanaf 1 januari 2016. 

De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat minimaal 50 inwoners via parttime ondernemen ten minste 30% van hun uitkering zelf verdienen.

In 2016 hebben wij 98 parttime ondernemers begeleid. Van de totale groep zijn 22 volledig uitgestroomd naar volledig ondernemerschap. In 2016 hebben gemiddeld per maand 34 verrekeningen per maand met de uitkering plaatsgevonden. Deze verrekeningen plus de volledige uitstroom geeft het totaal van 56 personen dat naast de uitkering inkomsten uit ondernemerschap heeft ontvangen.

Succes Drentse Zaak

De gitarist van Diep Triest, Harrie Hoiting, is in 2015 in contact gekomen met de Drentse Zaak. Naast muzikant stond hij ook ingeschreven als klusbedrijf. Hij had dat jaar echter maar één opdracht gehad. De Drentse Zaak heeft hem geholpen en heeft hij mee gedaan aan de Ladder naar succes 2. Deze inspanningen waren succesvol. Het volledige verhaal van Harrie Hoiting is terug lezen: de rubriek Van idee naar onderneming van het Gezinsblad.