Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Via deze button leest u de uitgebreide versie als het gaat om onze inkomsten en uitgaven. Daarnaast laten wij zien wat de extra uitgaven waren geweest als wij onze inspanningen niet hadden geleverd.